menubg
bg_h2sectionsubsec_ustredny icon

PŘÍPADOVÁ STUDIE

pageblockbg
pageblocktopbg
pageblockbottombg
Konvergence datových, hlasových a videokonferenčních služeb

NewTel jako integrátor datových a hlasových řešení se zaměřuje nejen na integraci datových (internet, pronájem okruhů, VPN) a hlasových služeb (TDM, VoIP), ale také do svých řešení pro zákazníky integruje videokonferenční přenosy, kdy je potřeba zajistit dostatečné přenosové pásmo k přenosu obrazové a hlasové informace mezi lokalitami zákazníka.

Přenášené VoIP hovory jsou ukončovány na sdílené nebo vyhrazené VoIP ústředně v síti NewTel, pro videokonferenční provoz je vyhrazeno privilegované přenosové pásmo v rámci VPN tak, že po ukončení videokonference je toto vyhrazené pásmo „uvolněno“ ostatním neprivilegovaným službám (připojení k internetu, e-mailová komunikace, stahování obsahu apod.). Služba Fax2Mail umožňuje zákazníkům přijímat faxy na virtuálním zařízení s jejich konverzí do PDF dokumentu a zaslání e-mailem.

Na obrázku č. 1 je znázorněno technické řešení vyhrazené virtuální sítě pro zákazníka, který využívá jak datové, tak hlasové a videokonferenční přenosy

Z uvedeného příkladu vyplývá, že NewTel v rámci svých technických řešení hledá vždy nejoptimálnější způsob připojení lokalit zákazníka, propojení různých přenosových technologií, integrace pevných a bezdrátových řešení do jednoho celku.