menubg
pageblockbg
pageblocktopbg
pageblockbottombg

O společnosti

Společnost New Telekom, s.r.o. vznikla s vizí dodávat profesionální hlasové i datové služby klientům po celé České republice. Tato ryze česká společnost s českými majiteli za léta svého působení na trhu dosáhla velmi dobrých výsledků a vytvořila si na něm uznávané postavení. Svůj úspěch staví zejména na detailní znalosti českého telekomunikačního prostředí, specifických požadavcích na tomto trhu a na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi.

S každým rokem dochází pravidelně k přírůstku v řadách zákazníků a s nimi roste i počet úspěšně realizovaných implementací. Prioritou je a zůstává kvalita služeb, poté až kvantita či počet zákazníků. I přesto společnost obsluhuje tisíce klientů nejrůznějšími typy telekomunikačních služeb, jako jsou např. zajištění přístupu k internetu (včetně hostingových a housingových doplňkových služeb), datové okruhy, hlasové služby na bázi TDM/VoIP, ale i mobilní služby GSM a v neposlední řadě též individuální privátní VPN/WAN řešení. Kvalita všech produktů a poskytovaných služeb je na vysoké úrovni. Okamžitá reakce na potřeby zákazníků je samozřejmostí.

Díky vybraným obchodním partnerům je New Telekom schopen nabídnout prakticky jakékoliv moderní typy připojení, od xDSL linek (ADSL/SDSL), bezdrátových PtP/PtMP spojů (v licencovaných či volných pásmech), až po připojení optickým či metalickým vedením. Rovněž se službou společnost obvykle dodává koncové vazební prvky (nejčastěji routery) s volitelnou možností správy.

Přestože se New Telekom řadí mezí střední společnosti, své nadstandardní telekomunikační služby poskytuje do více než 240 zemí světa prostřednictvím celosvětové sítě, kterou tvoří mezinárodní ústředny a systémy optických vláken napojené na další pronajaté okruhy. Tyto nejmodernější technologie digitálních sítí zaručují všem zákazníkům výjimečnou kvalitu v přenosu dat a hlasu. Důslednou kontrolou řídících procesů minimalizuje náklady a může tak nabídnout zákazníkům výrazné úspory při komunikaci se svými partnery.

Vyzdvihnout je třeba také lidský odborný personál, který je ve společnosti New Telekom zastoupen jak technickými specialisty, tak obchodními profesionály, kteří s klienty individuálně vedou komunikaci od samého počátku po celou dobu trvání obchodní spolupráce. Jednotliví specialisté, stejně jako celá společnost, jsou držiteli certifikátů a ocenění od technologických partnerů, deklarujících odbornou způsobilost řešit i ty nejsložitější projekty.