menubg
bg_h2sectionsubsec_ssl icon

Případová studie

pageblockbg
pageblocktopbg
pageblockbottombg

KONVERGENCE PEVNÝCH A MOBILNÍCH DATOVÝCH SLUŽEB

NewTel jako integrátor datových a hlasových řešení se zaměřuje nejen na integraci datových (internet, pronájem okruhů, VPN) a hlasových služeb (TDM, VoIP), ale také do svých řešení pro zákazníky integruje mobilní datové přenosy, kdy je potřeba zajistit přístup do vyhrazené VPN také z lokalit, kde není dostupná pevná síťová infrastruktura nebo její vybudování by bylo z časových důvodů nákladné a neefektivní.

Jako technické řešení je využívána role mobilních GSM modemů nebo routerů, které pro potřeby připojení do VPN využívají datové propojení ukončené na VPN koncentrátorech, např. od společnosti Juniper Networks (SSG 350) nebo CISCO Systems.

Takto terminovaný IP tunel je následně „vložen“ do VRF zákazníka a koncoví uživatelé ve „vnitřní“ LAN síti za mobilním routerem se mohou připojit do jednotné VPN obdobně jako na běžné „pevné“ síťové infrastruktuře.
Na obrázku č. 1 je znázorněno technické řešení centrálního datového uzlu.

Zde je k zajištění maximální míry redundance využito xDSL služby, která v případě poruchy primárního okruhu převezme provozní zátěž a směruje potřebné interní datové provozy k pobočkám a do internetu.

Za zdvojeným řešením připojených směrovačů je umístěn centrální firewall zákazníka, který jak chrání vnitřní LAN segmenty, tak vyhrazuje určité přenosové pásmo také k vytvoření demilitarizované zóny (DMZ) k umístění webových a e-mailových serverů.

Jednotlivé pobočky zákazníka jsou následně připojeny buďto opět pevnými datovými okruhy (metalické, optické, bezdrátové PtP spoje), nebo pomocí mobilních routerů osazených SIM kartou a využívajících technologie GPRS nebo EDGE.

Na obrázku č. 2 je zobrazeno technické řešení pobočky, kde jsou umístěna v LAN standardní PC uživatelů.

Z obrázku č.2. je zřejmé, že připojení je realizováno prostřednictvím symetrické služby g.SHDSL, LAN s různým „účelem“ jsou jedním datovým okruhem tunelovány do VPN, kde dochází opět k jejich „rozdělení“ a přidělení do správných VRF segmentů.

Mobilní řešení datového připojení technologické pobočky, kde za mobilním routerem jsou umístěna koncová zařízení jiného typu než PC a datové připojení je určeno k ovládání technologických prvků (např. z oblasti MaR), případně ke sběru dat o provozu těchto koncových zařízení (např. odběrové diagramy, stav koncového zařízení apod.) je znázorněno na obr. č. 3.

Z uvedeného příkladu vyplývá, že NewTel v rámci svých technických řešení hledá vždy nejoptimálnější způsob připojení lokalit zákazníka, propojení různých přenosových technologií, integrace pevných a bezdrátových řešení do jednoho celku.

Mobilní způsob připojení lokalit zákazníka je realizován jak v rámci území ČR, tak na Slovensku s využitím lokálních poskytovatelů pevných a mobilních sítí (GSM, FWA).

V rámci tohoto řešení jsou integrovány také hlasové služby realizované VoIP technologií s jejich ukončením v hlasové síti NewTel na ústředně Asterisk, hlasový provoz je v celé VPN prioritizován.