menubg
tmp
bg_h2sectionsubsec_vod_last_mile icon

TECHNOLOGIE - LAST MILE

pageblockbg
pageblocktopbg
pageblockbottombg

Připojíme vám libovolnou lokalitu prostřednictvím široké škály přístupových možností včetně ADSL, SHDSL, FWA, optických vláken a dalších bezdrátových technologií.

Newtel využívá širokou škálu přístupových technologií od xDSL linek, rádiových systémů point-to-point nebo point-to-multipoint a optických smyček. Tyto technologie poskytujeme i svým velkoobchodní partnerům pro jejich vlastní potřeby formou LM ( Last mile ) buď jako L2 okruh na předem domluveném propojovacím místě, nebo včetně konektivy, IP adres a jiných vyspecifikovaných služeb.

Stejným způsobem poskytujeme velkoobchodně  i hlasové linky ISDN, HTS,  nebo VOIP.

Rozsáhlé pokrytí sítě - celá ČR a okolní země.

Plná proaktivní podpora dohledových center.