menubg
bg_h2sectionsubsec_komplexni_hlas icon

MYVIRTUAL GSM - MVNE

pageblockbg
pageblocktopbg
pageblockbottombg
Newtel nabízí operátorskou MVNE platformu.

Služba je určena pro provozovatelé kabelových sítí, VoIP operátoři, ISP, e-shopy, provozovatelé web portálů, přeprodejce služeb. Služba je dostupná pro velkoobchodní zákazníky v České republice.

SYSTÉM PRO SPRÁVU MVNE

Newtel svým velkoobchodním partenrům zajistí veškeré služby virtuálního mobilního operátora.

ZÁKLADNÍ POPIS ŘEŠENÍ
 • Komplexní řešení pro prodej GSM služeb
 • Dodávky SIM karet a jejich správa
 • Newtel zajistí vaší maximální volnost při tvorbě cenové politiky a marketingové strategie
 • Profesionální technologické zázemí s dohledovým centrem
 • GSM partnerský program obsahuje komplexní nabídku služeb spojených s aktivací a provozem SIM karet. Partner má k dispozici vlastní administraci tzv. self care, kde nastavuje jednotlivé ceníky, nebo skupiny ceníků, dále vytváří hlasové a datové tarify, přiděluje volné minuty a obecně provádí veškeré operace nad SIM kartami.
ZÁKLADNÍ POPIS SYSTÉMU
 • Hlasové služby s využitím propojovacích bodů Newtel a mobilní operátor
 • Datové služby, předdefinované FUP balíčky s možností změny koncovým uživatelem
 • Přenášení čísel (portace) od jiných mobilních operátorů
 • Roamingové služby
 • Billing systém pro prepaid i postpaid účtování
  Online fakturace, balíčky volných minut a provize pro koncové zákazníky
 • Samoobsluha pro koncové uživatele s možností vlastní customizace
 • Technická a obchodní podpora, dohled 24/7
 • Všechny požadavky zadávané ze strany MVNE v rozhraní pro správu služeb i ze strany koncového uživatele v samoobsluze, jsou předávány plně automatizovaným způsobem přes API rozhraní ke zpracování provozovateli mobilní sítě. To umožňuje plný komfort a maximální flexibilitu při správě všech procesů spojených s obsluhou služby. Veškerá provozní data jsou účtována on-line, případně bezprostředně po jejich obdržení ze strany provozovatele mobilní sítě.

VLASTNÍ SPRÁVA - WEBOVÉ ROZHRANÍ MVNE

Rozhraní poskytuje komplexní služby pro obsluhu všech procesů, spojených se správou SIM karet. K dispozici je silný nástroj pro tvorbu ceníků, který usnadňuje stanovení koncových cen. Jednotlivé ceny lze definovat až na úroveň konkrétních čísel, jejich skupin, případně prefixů. Ceníky jsou následně aplikovány spolu se sestavenými paušály a profily na jednotlivé SIM karty. K dispozici je celá řada speciálních nastavení pro dokonalou volnost při tvorbě vlastní prodejní strategie a řada nástrojů, které umožňují sestavení služby dle nejnáročnějších požadavků MVNE.


Výběr z funkcí webového rozhraní MVNE:
 • Souhrnný přehled – statistické údaje o počtu přidělených SIM, jejich aktuální stav, hladina dobitého kreditu popř. stavu zákaznického účtu atd.
 • Definice tarifů – MVNE má možnost nastavit libovolné množství hlasových a datových tarifů, které pak přiřazuje SIM kartám. Systém následně provádí automatický billing paušálů (pokud existují) a automatickou správu volných jednotek (minut, SMS, MMS), pokud jsou u tarifu nastaveny. K dispozici je i možnost definice speciálních skupin SIM karet, pro sestavování VPN.
 • Správa ceníků – MVNE má možnost sestavení libovolného množství ceníků, které pak přiřazuje SIM kartám. Případná změna ceny se promítne okamžitě po přiřazení SIM kartě. Ceníky je možné vytvářet a modifikovat ve webovém rozhraní, případně s plně automatizovaným exportem/importem přes CSV v externí aplikaci (např. Excel)
 • Přehled měsíční fakturace – nástroj pro přípravu podkladů pro Klientský účetní úkony, detailní zobrazení položek výpisu
 • Správa vystavených faktur – včetně vystavených dobropisů pro koncové zákazníky, automatická fakturace
  Nastavení slev a provizí – komplexní systém nastavení slevových balíčků volných minut a provizí pro koncové zákazníky
 • Hlasové tarify – stanovení ceny, počtu volných jednotek (minuty, SMS, MMS), možnost převádět minuty do dalšího měsíce či je sdílet mezi více směry (včetně maximálního limitu pro převedení do dalšího měsíce).
 • Datové tarify – stanovení cen datových tarifů, možnost svázat datový tarif s hlasovým tarifem, dále možnost povolit či zakázat změnu datových služeb v samoobsluze pro koncové zákazníky.
 • Profil SIM karty – umožňuje specifická nastavení chování SIM karty, např. minimální hladinu kreditu u prepaid účtu, popř. maximální možnou provolávku pro postpaid, limit pro zapnutí roamingových služeb, odložení blokace SIM karty, apod.
 • Aktivace a odložená aktivace – možnost aktivovat SIM kartu pro zákazníka ihned, nebo zadat odloženou aktivaci, kterou dokončí koncový uživatel v samoobsluze po obdržení SIM karty
 • Přenos čísel do vlastní sítě – nástroj pro zadání portace čísla do sítě MVNE

PROSTŘEDÍ PRO KONCOVÉ UŽIVATELE (SAMOOBSLUHA)

Součástí dodávky služby je i portál, určený koncovým zákazníkům, který nabízí ucelenou správu a nastavení služeb přímo koncovým uživatelem. Plná funkcionalita je přitom ovlivněna množstvím nejrůznějších nastavení přímo ze strany MVNE. Portál je provozovaný na libovolné doméně, k dispozici je možnost plné customizace, včetně dostupných CSS stylů. Portál je provozován se zabezpečeným a plně šifrovaným přístupem a příslušnými SSL certifikáty. Provoz portálu, včetně komplexní údržby a správy aktualizací zajišťuje Newtel.

Portál pro koncové zákazníky je postaven jako otevřené prostředí, jsou proto k dispozici široké možnosti změn přesně dle požadavků MVNE, stejně tak je možné přidávat libovolné nové funkce, které budou plně podporovat zvolenou prodejní strategii. Portál může rovněž sloužit jako vhodný kanál marketingové komunikace mezi MVNE a koncovým uživatelem, protože je k dispozici možnost uživatelské modifikace hlavičky i patičky portálu, které mohou posloužit pro vkládání reklamních bannerů apod. Úpravy webu mohou být navíc prováděny nezávisle na Newtelu přímo IT oddělením MVNE, prostřednictvím plného FTP přístupu.


ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ ROZHRANÍ PRO KONCOVÉ UŽIVATELE
 • Souhrnný přehled – komplexní přehled o využívaném hlasovém a datovém tarifu, zůstatku balíčků volných minut/SMS/MMS a aktuálně provolané částce
 • CDR report - k dispozici je online náhled do CDR výpisu, historie odečtených paušálů a historie plateb za čerpané služby
 • Ovládání datových tarifů – pokud má koncový uživatel povelenou tuto funkci, je mu umožněno aktivovat/deaktivovat datové služby, přecházet na jiné datové tarify a případně dokupovat datové balíčky k aktuálnímu FUP
 • Přehled vystavených daňových dokladů – včetně možnosti jejich stažení v pdf
  Zapomenuté heslo – služba pro restartování přístupu do samoobsluhy
 • Odložená aktivace – uživatel může SIM aktivovat až po jejím obdržení sám, nezávisle na MVNE. Tato funkce je vhodná pro anonymní prodej SIM, např. v prodejní síti třetí strany
 • Možnosti customizace prostředí portálu pro koncového uživatele

Vzhled a další informace - vlastní rozhraní pro koncové uživatele je možné libovolně graficky upravovat (CSS styly) a doplnit libovolnými informacemi včetně vlastního loga atd. (přes FTP jsou dostupné stránky header, footer, stránka s platebními informacemi, kontaktní informace, chování hyperlinků apod.)

Online platební metody – do koncového rozhraní je možné implementovat platební brány. Aktuálně jsou k dispozici GP Webpay (kreditní karty), Gopay (banky v ČR a SR a kreditní karty), Thepay (banky v ČR a SR a kreditní karty), Supercash (všechny pobočky České pošty a Sazka terminály).