NIS 2 - nová kyberbezpečnostní směrnice EU

Zjistěte o směrnici více a my Vám s ní poradíme.

V souvislosti se stále rostoucím počtem kybernetických útoků na území Evropské unie byla vydána nová směrnice NIS 2 (NIS = Network and information system), jejíž cílem je rozšířit oblast působnosti aktuální legislativy zaměřené na bezpečnost sítí a informačních systémů. Zahrnuty jsou nové bezpečnostní standardy; do nové směrnice budou zahrnuty všechny střední a velké společnosti v poměrně širokém výběru tržních odvětví. V České republice a na Slovensku tak má být zasaženo více než 10 000 společností, přičemž důraz bude kladen i na dodavatelské řetězce. Z porušení legislativy plynou značné sankce, kdy je viník povinen uhradit pokutu ve výši až 10 000 000 eur nebo 2% ze svého celkového celosvětového ročního obratu. V platnost vstupuje již 18.10.2024.


V čem spočívá?

Cílem je zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti a zlepšit schopnost reakce na kybernetické incidenty. Povinné subjekty budou muset analyzovat rizika a politiku bezpečnosti svých informačních systémů, prozkoumávat a případně předem detekovat či později hlásit bezpečnostní incidenty, zabezpečit svůj dodavatelský řetězec, užívat kryptografii, šifrování, testovat své systémy s cílem posouzení odolnosti opatření a mnoho dalšího.

Na koho se směrnice vztahuje?

Dotčené subjekty by měly být informovány pomocí obecné informační kampaně nebo cíleného oslovování NÚKIB (Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost), avšak z aktuálně dostupných informací vyplývá, že směrnice bude mířena především na následující subjekty:

 • Energetika
 • Doprava
 • Bankovnictví a finance
 • Zdravotnictví
 • Vodohospodářství
 • Digitální infrastruktura, výměnné uzly internetu
 • Poskytovatelé služeb DNS
 • Registry domén nejvyšší úrovně TLD
 • Poskytovatelé služeb cloud computingu, datových center, sítí pro doručování obsahu
 • Veřejná správa, administrativa
 • a mnoho dalších...
Co Vám můžeme ohledně směrnice nabídnout?

Naše společnost s již více než 25letou zkušeností na trhu klade silný důraz na bezpečnost svých technologií. Rozumíme nové směrnici a kybernetickým hrozbám: pro Vás můžeme zařídit, aby Váš podnik fungoval v souladu se směrnicí. Zamezilo by se tak nejen nebezpečnému úniku informací, ale i případným pokutám při porušení pravidel směrnice.

Jak to uděláme?
proposal icon
finance icon
research icon
security icon

Naše nabídka:


KONTAKTUJTE NÁS

Zanechte nám zprávu a my se Vám ozveme.